ثبت نام کلاس های نکته و تست استاد بابک سادات شروع شد
محتوای کتاب جمع بندی
کتاب دوپینک بابک سادات گد qr

معرفی کتاب دوپینگ ریاضیات کنکور

✹ دوپینگ ریاضی کنکور ✹ جمع بندی به سبک دانلود فصل اول کتاب دوپینگ ریاضیات ❈ ویژگی های کتاب :☑  1 ) وقتی در حال خوندن درسنامه هستید میبینید مطالبی رو که توش اشکال داشتید بیشتر توضیح داده شده☑  2) ...
کتاب دوپینک بابک سادات گد qr

آزمون شماره 6

 مبحث : جامع دانلود پاسخنامه تشریحی
کتاب دوپینک بابک سادات گد qr

آزمون شماره 5

 مبحث : هندسه ، آنالیز و احتمال ، آمار دانلود پاسخنامه تشریحی
کتاب دوپینک بابک سادات گد qr

آزمون شماره 4

مبحث : درجه 2 ، الگو و دنباله ، لگاریتم دانلود پاسخنامه تشریحی
کتاب دوپینک بابک سادات گد qr

آزمون شماره 3

 مبحث : حد و پیوستگی ، مشتق و کاربرد  دانلود پاسخنامه تشریحی
کتاب دوپینک بابک سادات گد qr

آزمون شماره 2

مبحث : مثلثات دانلود پاسخنامه تشریحی
کتاب دوپینک بابک سادات گد qr

آزمون شماره 1

مبحث تابع  دانلود پاسخنامه تشریحی
کتاب دوپینک بابک سادات گد qr

فصل 10 – سوال احتمالی سوم

❞ سوال احتمالی سوم : اثر تغییرات بر شاخص ها و ادغام ❝
کتاب دوپینک بابک سادات گد qr

فصل 10 – سوال احتمالی دوم

❞ سوال احتمالی دوم : شاخص های پراکندگی ❝
کتاب دوپینک بابک سادات گد qr

فصل 10 – سوال احتمالی اول

❞ سوال احتمالی اول : مفاهیم اولیه و شاخص های مرکزی ❝
1 2 3 7