ثبت نام کلاس های نکته و تست استاد بابک سادات شروع شد
محتوای برنامه جمعبندی 20 روزه

آزمون – روز یازدهم برنامه جمع بندی

  آزمون روز یازدهم - نمودار های قدرمطلقی برای دانلود سوالات آزمون کلیک کنید برای دانلود پاسخ آزمون کلیک کنید

درسنامه – روز دهم برنامه جمع بندی

  روز دهم - درسنامه (1) : نمودار های قدرمطلقی   روز دهم - درسنامه (1) : انتقال نمودار

درسنامه – روز نهم برنامه جمع بندی

  تدریس روز نهم - مقدمات تابع 

آزمون – روز نهم برنامه جمع بندی

  آزمون روز نهم - مقدمات تابع برای دانلود سوالات آزمون کلیک کنید برای دانلود پاسخ آزمون کلیک کنید

درسنامه – روز هشتم برنامه جمع بندی

  برنامه روز هشتم مقدمات تابع    امروز کار اصلی مون چیدن و مهیاکردن مقدمات برای ‌ورود پرقدرت به این فصل سرنوشت سازه .   هم یه کلاس دو ساعته داریم که مفاهیم تو ۶ تا بیست دقیقه از زیر صفر ...

آزمون – روز هفتم برنامه جمع بندی

  آزمون روز هفتم - مرور و جمع بندی برای دانلود سوالات آزمون کلیک کنید برای دانلود پاسخ آزمون کلیک کنید

آزمون – روز ششم برنامه جمع بندی

  آزمون روز ششم - معادلات مثلثاتی برای دانلود سوالات آزمون کلیک کنید برای دانلود پاسخ آزمون کلیک کنید

درسنامه – روز ششم برنامه جمع بندی

  تدریس روز ششم - معادلات مثلثاتی   درسنامه تکمیلی - معادلات مثلثاتی

آزمون – روز پنجم برنامه جمع بندی

  آزمون روز پنجم - کاربردهای مثلثات برای دانلود سوالات آزمون کلیک کنید برای دانلود پاسخ آزمون کلیک کنید

درسنامه – روز پنجم برنامه جمع بندی

  تدریس روز پنجم - کاربردهای مثلثات
1 2 3 4