ثبت نام کلاس های نکته و تست استاد بابک سادات شروع شد
محتوای حل مبحثی تستهای کنکور 98 و 99

حل تست های کنکور 98 و 99 – حد و پیوستگی

این قسمت : حد و پیوستگی

حل تست های کنکور 98 و 99 – مثلثات

این قسمت : مثلثات