ثبت نام کلاس های نکته و تست استاد بابک سادات شروع شد
محتوای آموزش آمار به سبک بابک سادات
آمار کنکور

تدریس مفاهیم اصلی آمار ( قسمت سوم )

خلاصه درس - تحلیل کتاب درسی - حل آزمونهای سالهای گذشته بخش سوم

تدریس مفاهیم اصلی آمار ( قسمت دوم )

خلاصه درس - تحلیل کتاب درسی - حل آزمونهای سالهای گذشته بخش دوم

تدریس مفاهیم اصلی آمار ( قسمت اول )

خلاصه درس - تحلیل کتاب درسی - حل آزمونهای سالهای گذشته بخش اول