ثبت نام کلاس های نکته و تست استاد بابک سادات شروع شد

فصل 9 – سوال احتمالی پنجم

فصل نهم : آنالیزترکیبی و احتمال

❞ سوال احتمالی پنجم : اعمال برپیشامدها و پیشامدهای مستقل 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.