ثبت نام کلاس های نکته و تست استاد بابک سادات شروع شد

فصل 9 – سوال احتمالی هشتم

فصل نهم : آنالیزترکیبی و احتمال

❞ سوال احتمالی هشتم : احتمال کل و تاس 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.