ثبت نام کلاس های نکته و تست استاد بابک سادات شروع شد

فصل ششم : روابط بین ریشه ها در معادله درجه 2