ثبت نام کلاس های نکته و تست استاد بابک سادات شروع شد

حل تستهای کنکور 98 و 99 باخفن ترین روش یعنی نمودار

این قسمت : مثلثات