جلسه اول

تماشای آفلاین جلسه اول ریاضی دهم و یازدهم

روی دکمه زیر کلیک کنید و یوزر نیم (ایمیل شما ) و پسورد خود را وارد کنید . پسورد شما 123456 است مگر اینکه هنگام ورود به کلاس آن را تغییر داده باشید . پس اگر رمز خود را تغییر دادید ررمز جدید را وارد کنید و دیگر 123456 کار نخواهد کرد.
تکرا جلسه اول در تاریخ 21 مرداد 99

آفلاین جلسه اول (مرور دوباره)

آفلاین ادوب کانکت

آفلاین جلسه دوم

آفلاین ادوب کانکت

آفلاین جلسه سوم

آفلاین ادوب کانکت

آفلاین جلسه چهارم

آفلاین ادوب کانکت

آفلاین جلسه پنجم زنگ اول

آفلاین ادوب کانکت

آفلاین جلسه پنجم زنگ دوم

آفلاین ادوب کانکت

آفلاین جلسه ششم

آفلاین ادوب کانکت

آفلاین جلسه هشتم

آفلاین ادوب کانکت

آفلاین جلسه نهم

آفلاین ادوب کانکت