ثبت نام کلاس های نکته و تست استاد بابک سادات شروع شد
محتوای آزمون قلم چی 5 آذر

تحلیل آزمون 5 آذر – تجربی

تحلیل سوالات درس ریاضی آزمون قلم چی     5 آذر - رشته تجربی