ثبت نام کلاس های نکته و تست استاد بابک سادات شروع شد
محتوای تابع واران ترکیب تابع
تابع واران ترکیب تابع

باکس 144 – قسمت اول

  قسمت اول : تابع ، روابط بین ریشه هادر این دوره بسیار مفید و منحصربفرد تمام سوالات کنکورهای 98 و 99 و 1400 با یک سبک کاملا متفاوت حل و بررسی می شوند . بشدت توصیه می کنم که این ...