ثبت نام کلاس های نکته و تست استاد بابک سادات شروع شد
محتوای تحلیل آزمون 20 آبان – دوازدهم تجربی (2)
تحلیل آزمون 20 آبان - دوازدهم تجربی (2)

تحلیل آزمون 20 آبان – دوازدهم تجربی (2)

تحلیل سوالات درس ریاضی آزمون قلم چی 20 آبان 1401 - سوالات پایه های مستقل