ثبت نام کلاس های نکته و تست استاد بابک سادات شروع شد
محتوای تحلیل آزمون 22 مهر – دوازدهم تجربی (2)
تحلیل آزمون 22 مهر - دوازدهم تجربی (2)

تحلیل آزمون 22 مهر – دوازدهم تجربی (2)

تحلیل سوالات درس ریاضی آزمون قلم چی 22 مهر 1401 - سوالات پایه های مستقل