ثبت نام کلاس های نکته و تست استاد بابک سادات شروع شد
محتوای تحلیل آزمون 22 مهر – یازدهم تجربی
تحلیل آزمون 22 مهر - یازدهم تجربی

تحلیل آزمون 22 مهر – یازدهم تجربی

تحلیل سوالات درس ریاضی آزمون قلم چی 22 مهر 1401 - سوالات پایه یازدهم تجربی