ثبت نام کلاس های نکته و تست استاد بابک سادات شروع شد
محتوای تحلیل آزمون 4 آذر – دوازدهم تجربی (مثلثات)
تحلیل آزمون 4 آذر - دوازدهم تجربی (مثلثات)

تحلیل آزمون 4 آذر – دوازدهم تجربی (مثلثات)

تحلیل سوالات درس ریاضی آزمون قلم چی 4 آذر 1401 - سوالات پایه دوازدهم ( مثلثات )