ثبت نام کلاس های نکته و تست استاد بابک سادات شروع شد
محتوای تحلیل آزمون 6 آبان – دوازدهم تجربی
تحلیل آزمون 6 آبان - دوازدهم تجربی

تحلیل آزمون 6 آبان – دوازدهم تجربی

تحلیل سوالات درس ریاضی آزمون قلم چی 6 آبان 1401 - دوازدهم تجربی