ثبت نام کلاس های نکته و تست استاد بابک سادات شروع شد
محتوای جمعبندی ریاضی

تحلیل آزمون 3 تیر – تجربی

تحلیل سوالات درس ریاضی آزمون قلم چی   3 تیر - رشته تجربی  برای دانلود پاسخ تشریحی اینجا کلیک کنید