ثبت نام کلاس های نکته و تست استاد بابک سادات شروع شد
محتوای ریاضی پایه
ترسیم هندسی

آموزش ریاضی پایه یازدهم – ترسیم هندسی

آموزش ریاضی تجربی و حسابان به سبک بابک سادات   آموزش مفاهیم اصلی ریاضیات پایه یازدهم - ترسیم هندسی