ثبت نام کلاس های نکته و تست استاد بابک سادات شروع شد
محتوای سنجش

تحلیل آزمون 30 اردیبهشت – تجربی

تحلیل سوالات درس ریاضی آزمون قلم چی   30 اردیبهشت - رشته تجربی