ثبت نام کلاس های نکته و تست استاد بابک سادات شروع شد
محتوای قلم چی
تحلیل آزمون 6 آبان - دوازدهم تجربی

تحلیل آزمون 6 آبان – دوازدهم تجربی

تحلیل سوالات درس ریاضی آزمون قلم چی 6 آبان 1401 - دوازدهم تجربی

تحلیل آزمون 3 تیر – تجربی

تحلیل سوالات درس ریاضی آزمون قلم چی   3 تیر - رشته تجربی  برای دانلود پاسخ تشریحی اینجا کلیک کنید

تحلیل آزمون 30 اردیبهشت – ریاضی

تحلیل سوالات درس حسابان آزمون قلم چی   30 اردیبهشت - رشته ریاضی

تحلیل آزمون 30 اردیبهشت – تجربی

تحلیل سوالات درس ریاضی آزمون قلم چی   30 اردیبهشت - رشته تجربی 

تحلیل آزمون 16 اردیبهشت – ریاضی

تحلیل سوالات درس حسابان آزمون قلم چی   16 اردیبهشت - رشته ریاضی برای دانلود پاسخ تشریحی اینجا کلیک کنید

تحلیل آزمون 2 اردیبهشت – ریاضی

تحلیل آزمون 2 اردیبهشت – تجربی

تحلیل سوالات درس ریاضی آزمون قلم چی    2 اردیبهشت - رشته تجربی