ثبت نام کلاس های نکته و تست استاد بابک سادات شروع شد
محتوای کنکور 99 ویروس کرونا دانشگاه ها سال تحصیلی جدید تعویق کنکور

شمشیر تناقض «تعویق» یا «برگزاری» بر سر داوطلبان آزمونها

به گزارش خبرنگار مهر، از زمان شیوع کروناویروس در دنیا و ایران چند ماهی گذشته است و هر آنچه کرونا به عنوان یک پدیده عجیب و غریب ایجاد کرده است دامنه این عجایب به فعالیت های روزمره انسان ها هم ...