کنکور با رعایت پروتکل های بهداشتی در استان تهران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه ۲۹ مردادماه اولین روز برگزاری کنکور سراسری کار خود را همزمان با سراسر کشور در استان تهران نیز آغاز کرد و داوطلبان اولین گروه آموزشی یعنی هنر با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی ددر حال رقابت هستند. عملیات تب سنجی در ورودی حوزه‌های آزمون در دماوند […]